Retourneren

Als klant heeft u het recht van de aankoop af te zien binnen de 14 dagen na levering van het product.

De klant dient dit schriftelijk te melden voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen.

De goederen dienen daarop onbeschadigd terug gestuurd te worden, in de originele verpakking aan EDUTRIX, Koningsstraat 9, 2381 Weelde, binnen de 3 werkdagen na de melding dat de consument afziet van de aankoop.

De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.
De terugbetaling  zal geschieden na uiterlijk  7 werkdagen na ontvangst van de goederen, wanneer aan bovenvermelde voorwaarden werd voldaan.